Anova trở thành cổ đông chiến lược của Navetco, Vetvaco

Với khả năng đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sau cổ phần hóa, ngày 14 tháng 11 năm 2012, Công ty Cổ phần Anova (Anova Corp) đã nhận được sự chấp thuận của Bộ NN&PTNT trở thành cổ đông chiến lược của Công ty TNHH MTV thuốc thú y Trung ương (Navetco) và Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương (Vetvaco).

Navetco và Vetvaco là hai công ty chủ lực của Bộ NN&PTNT trong việc sản xuất và cung ứng các loại vắc xin phòng bệnh, dược phẩm và chế phẩm sinh học cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

Cuối tháng 8/2013, Anova Corp đã hoàn tất các thủ tục mua cổ phần và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Navetco và Vetvaco.

Các tin khác