Khách hàng

Trong quá trình phát triển từ ngày thành lập công ty, chúng tôi đã thiết lập hệ thống phân phối vững mạnh và tin cậy trên khắp thị trường trong nước, bao gồm các khách hàng:
  • Hơn 100 đại lý hàng thành phẩm cấp 1 khắp các tỉnh thành,
  • Các nhà máy sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.
  • Các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản.
  • Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.
  • Hệ thống thú y viên, kỷ thuật viên.
  • Các công ty thương mại, cửa hàng kinh doanh hóa chất.