Anova thành cổ đông chiến lược của Navetco, Vetvaco

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đồng ý cho Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung ương (Navetco) và Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương (Vetvaco) cổ phần hóa vào cuối năm 2012 và đối tác chiến lược là Công ty cổ phần Anova.

Vốn điều lệ của Navetco là 160 tỉ đồng. Số cổ phần phát hành lần đầu là 16 triệu, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó nhà nước nắm 10,4 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ. Nhà đầu tư chiến lược là Công ty Anova sẽ nắm 1.872.437 cổ phần, chiếm 11,7% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 11.000 đồng/cổ phần.

Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương sẽ cổ phần hóa để trở thành Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương với tên viết tắt là Vetvaco., JSC. Vốn điều lệ là 36 tỉ đồng, trong đó cổ phần nhà nước là 2.340.000, chiếm 65% vốn điều lệ. Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư thông thường là 726.800 cổ phần, chiếm 20,19% vốn điều lệ, trong đó đối tác chiến lược là Công ty Anova mua 360.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 11.500 đồng/cổ phần.

Theo đó, giá bán cho Anova sẽ không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai hai công ty nói trên.

Theo ông Trần Xuân Hạnh, Phó tổng giám đốc Navetco dự kiến cuối năm 2012 sẽ bắt đầu tiến hành bán đấu giá. “Hiện chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện những giấy tờ, thủ tục cần thiết trước khi tiến hình cổ phần hóa dự kiến vào cuối năm 2012”, ông Hạnh cho biết qua điện thoại.

Sau khi cổ phần hóa hai công ty này vẫn kế thừa ngành nghề kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh trước đây.

Hiện Navetco và Vetvaco là hai công ty chủ lực của Bộ NN&PTNT trong việc sản xuất và cung ứng các loại vắc xin phòng bệnh, dược phẩm và chế phẩm sinh học cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Còn Công ty cổ phần Anova là một công ty sản xuất và kinh doanh thuốc thú y có trụ sở tại số 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đồng ý cho Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung ương (Navetco) và Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương (Vetvaco) cổ phần hóa vào cuối năm 2012 và đối tác chiến lược là Công ty cổ phần Anova.

Vốn điều lệ của Navetco là 160 tỉ đồng. Số cổ phần phát hành lần đầu là 16 triệu, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó nhà nước nắm 10,4 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ. Nhà đầu tư chiến lược là Công ty Anova sẽ nắm 1.872.437 cổ phần, chiếm 11,7% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 11.000 đồng/cổ phần.

Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương sẽ cổ phần hóa để trở thành Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương với tên viết tắt là Vetvaco., JSC. Vốn điều lệ là 36 tỉ đồng, trong đó cổ phần nhà nước là 2.340.000, chiếm 65% vốn điều lệ. Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư thông thường là 726.800 cổ phần, chiếm 20,19% vốn điều lệ, trong đó đối tác chiến lược là Công ty Anova mua 360.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 11.500 đồng/cổ phần.

Theo đó, giá bán cho Anova sẽ không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai hai công ty nói trên.

Theo ông Trần Xuân Hạnh, Phó tổng giám đốc Navetco dự kiến cuối năm 2012 sẽ bắt đầu tiến hành bán đấu giá. “Hiện chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện những giấy tờ, thủ tục cần thiết trước khi tiến hình cổ phần hóa dự kiến vào cuối năm 2012”, ông Hạnh cho biết qua điện thoại.

Sau khi cổ phần hóa hai công ty này vẫn kế thừa ngành nghề kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh trước đây.

Hiện Navetco và Vetvaco là hai công ty chủ lực của Bộ NN&PTNT trong việc sản xuất và cung ứng các loại vắc xin phòng bệnh, dược phẩm và chế phẩm sinh học cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Còn Công ty cổ phần Anova là một công ty sản xuất và kinh doanh thuốc thú y có trụ sở tại số 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM.

Các tin khác