• Công ty cổ phần Thành Nhơn là đại diện phân phối độc quyền tại Việt Nam cho nhiều nhà sản xuất uy tín hàng đầu trên thế giới, chúng tôi cung cấp hàng hóa chất lượng cao, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhà sản xuất thuốc thú y và người chăn nuôi Việt Nam.
INSECTICIDE

INSECTICIDE

Thuốc sát trùng phòng ngừa Cúm heo Châu Phi (ASF): PANKILL KOREA và TH4 FRANCE.

 

TH4+, TH5 ngăn ngừa dịch tả heo Châu Phi