Hệ thống kho bãi

Hệ thống kho bãi có diện tích trên 3,000 m2 được thiết kế đạt tiêu chuẩn GSP. Hàng hóa được bảo quãn và nhập xuất theo đúng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Hàng hóa nhập kho đều được kiểm tra chất lượng và lưu mẫu tại phòng quản lý chất lượng để đối chiếu. Tất cả nhân viên kho được huấn luyện đào tạo về chuyên môn quản lý kho và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.