CẢNH GIÁC VỚI CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ, WEBSITE BÁN NGUYÊN LIỆU KHÁNG SINH GIẢ MẠO CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NHƠN

Mẫu hóa đơn tài chính: 

Mẫu phiếu giao hàng:

 

Các tin khác